حرکت کیفیت

( حَرْکَتِ کَیفِیَّت )
{ حَر + کَتے + + کَے (ی لین) + فیْ + یَت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گردش صفاتی؛ جسمانی کیفیت پر اثرانداز ہونے والی حرکت، کیفیت کو بدل دینے والی حرکت۔