نوم غرق

( نَومِ غَرِق )
{ نَو (و لین) + مے + غَرِق }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (لفظاً) ڈوبی ہوئی نیند، (مجازاً) گہری نیند، خواب سنگیں، خواں گراں، غفلت کی نیند۔