شت

( شَت )
{ شَت }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت عددی
١ - سو، صد، سینکڑا۔