شوخئ گفتار

( شوخئِ گُفْتار )
{ شو (و مجہول) + خی + اے + گُف + تار }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شوخی تقریر۔