برگیلا

( بَرْگِیلا )
{ بَر + گی + لا }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (ٹھگی) واقف کار، راز دار۔