بڑا آدمی

( بَڑا آدمی )
{ بَڑ + آدْ + می }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دولتمند، ذی عزت، علم و دانش والا، بڑی عمر کا۔