وزیراعظم

( وَزِیرِاَعْظَم )
{ وَزی + اے + اَع + ظَم }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دستور معظم، بڑا وزیر، وزیرالملک۔