برت

( بِرَت )
{ بِرَت }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حالت، کیفیت۔
صفت ذاتی
١ - حمایتی، مددگار۔