یار باشی

( یار باشی )
{ یار + با + شی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش طبعی۔