انڈر گراؤنڈ

( انڈر گراؤنڈ )
( انگریزی )

تفصیلات


حرف تابع
١ - زیرِ زمین۔ زمین دوز
٢ - روپوش۔ چھپا ہوا