پلاٹینم مزاحمتی میڑ

( پلاٹینم مزاحمتی میڑ )

تفصیلات