ولد

( وَلَد )
{ وَلَد }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ ( مذکر - واحد )
جمع   : اَولاد [اَو (لین) + لاد]
١ - جنا، بیٹا، پوت، لڑکا، پسر، فرزند، بچہ۔
  • بیْٹا
  • پِسْر
  • a son
  • offspring