براج

( بِراج )
{ بِراج }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شان و شوکت، خوبصورتی، رونق۔
  • splendour
  • beauty