الیل

( اُلیل )
{ اُلیل (ی مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اچھل کود، (مجازاً) شوخی۔