انکساری

( اِنْکِساری )
{ اِن + کِسا (کسرہ ک مجہول) + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - (عوام) خاکساری، عاجزی، انکسار۔