مضرت

( مَضَرَّت )
{ مَضَر + رَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ضرر، نقصان، زیاں، خسارہ، خسران۔