بد[1]

( بُد[1] )
{ بُد }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم ظرف زماں
١ - بدھ، چہار شنبہ۔