چوغا

( چوغا )
{ چو (و مجہول) + نما }
( سنسکرت )

تفصیلات