ہلاکت

( ہَلاکَت )
{ ہَلا + کَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ ( مؤنث - واحد )
جمع   : ہَلاکَتیں [ہَلا + کَتیں (ی مجہول)]
جمع غیر ندائی   : ہَلاکَتوں [ہَلا + کَتوں (و مجہول)]
١ - لغوی معنی تلف کرنا، موت، کال، اجل، قضا۔
٢ - تباہی، بربادی
  • perdition
  • ruin
  • destruction