ویرانی

( وِیْرانی )
{ وی + را + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ ( مؤنث - واحد )
جمع   : وِیْرانِیاں [وی +را + نِیاں]
جمع غیر ندائی   : وِیْرانِیوں [وی +را +نِیوں (و مجہول)]
١ - اجاڑ پن، غیر آبادی۔
٢ - بربادی، تباہی، خرابی۔
٣ - پریشانی، پراگندگی، اداسی۔